Nyheter

Kristna i Tyskland vill ha svensk lag mot sexköp

Tyska evangeliska alliansen skriver under dokument som skickas till parlamentet

Kristna organisationer i Tyskland uppmanar parlamentet att ändra lagarna kring prostitution. I stället för dagens lagliga modell vill de göra som i Sverige – kriminalisera sexköp.
– Vi kristna får inte vara likgiltiga inför detta, sa Uwe Heimowski på Tyska evangeliska alliansen.

I Tyskland är prostitution lagligt och personer som säljer sex måste enligt en lag – Prostitute Protection Act – registrera sig. Omkring 25 000 har fått ett sådant registreringsbevis. Samtidigt är det bara en liten del av prostitutionen som syns i de siffrorna. Det finns uppskattningsvis mellan 200 000 och 400 000 prostituerade i landet, rapporterar den kristna tidningen PRO.

Nu har tyska kristna organisationer gått ihop för att kräva åtgärder mot prostitutionen. Bakgrunden är att en utredning i det tyska parlamentet ska granska Prostitute Protection Act, som infördes 2017. På en kongress som organiserades av bland annat Tyska evangeliska alliansen – “Mot människohandel och sexuell exploatering” – fattades beslutet att de skulle skicka in ett dokument till parlamentet, där de uppmanar till en lagändring som försvårar prostitution.

– Finansiella problem, strukturella begränsningar, våld och människohandel tvingar många människor in i prostitution mot deras vilja. Vi kristna får inte vara likgiltiga inför detta, sa Uwe Heimowski, som arbetar på Tyska evangeliska alliansen och som är en av dem som skrivit under motionen, enligt PRO.

Vill göra som i Sverige

Att utsatta människor, som migranter och fattiga, löper särskilt stor risk att hamna i prostitution lyftes fram flera gånger i dokumentet.

Även Världsevangeliska alliansen var på plats på kongressen, där ordföranden Thomas Schirrmacher påminde om att organisationen har sina rötter i motståndet mot slaveri i USA på 1800-talet.

– Människor utan egen makt ställde sig på slavarnas sida, sa Thomas Schirrmacher, och uppmanade kristna att göra samma sak för de prostituerade.

I stället för dagens tyska modell vill de kristna organisationerna ta inspiration från Sverige. “Den nordiska modellen” innebär att det är olagligt att köpa men inte att sälja sexuella tjänster.

---

Fakta: Prostitution i Tyskland

  • Prostitution har varit lagligt i Tyskland sedan 2001.
  • 2017 infördes Prostitute Protection Act som syftade till att förbättra prostituerades rättigheter. Kritiker menar att lagen inte fungerar.
  • I Sverige är sexköp olagligt.

---

Fler artiklar för dig

Mer i samma ämne

Dagens bibelord

Läs alla platsannonser på Dagen Jobb

Dagens poddar