Nyheter

EU:s reaktion på USA-dom - vill stärka aborträtten

Antog resolution i reaktion mot HD-dom i USA

Inom EU är abortlagstiftningen en fråga för de enskilda medlemsländerna. Men EU-parlamentet vill nu att rätten till abort ska skrivas in i EU:s grundläggande rättigheter.

I en reaktion mot utvecklingen i USA röstade Europaparlamentet på torsdagen för en uppmaning om att stärka rätten till abort. I en icke bindande resolution skriver parlamentet att de vill se att aborträtten skrivs in i EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna. Parlamentet uppmanar också samtliga medlemsländer att garantera rätten till lagliga aborter.

EU uppmanar samtidigt politiker i USA att skydda aborträtten på federal nivå, skriver TT. Detta som en reaktion på att USA:s högsta domstol den 24 juni beslutade att rättsfallet Roe mot Wade från 1973, som garanterade rätten till fri abort, inte ska vara vägledande, konstaterar nyhetsbyrån.

“Varje kvinnas rätt”

– EU måste föregå med gott exempel och skydda sina kvinnor. Därför uppmanar vi rådet att skyndsamt inför rätten till säker och laglig abort i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna, säger EU-parlamentariker Heléne Fritzon (S) i ett uttalande.

– Varje kvinna i Europa måste ha rätt att bestämma över sin egen kropp. Det är inte fråga om politik, åsikter eller religion. Det är, och måste alltid så förbli, en persons fria val, fortsätter Fritzon.

324 parlamentariker stödde resolutionen, 155 röstade emot och 38 avstod. Samtliga närvarande svenska ledamöter röstade för, förutom de båda Sverigedemokraterna som lade ner sina röster, enligt Europaportalen.

Svårändrat fördrag

I nästa steg vill parlamentet se att Europeiska rådet sammanträder för att skriva om EU-fördraget. Eftersom hälso- och sjukvårdsfrågor i dag är de enskilda medlemsländernas ansvar, måste fördraget skrivas om för att EU ska kunna fatta gemensamma beslut om abortlagstiftning. Men för att ändra fördraget krävs att rådet är enhälligt, och dit är vägen till synes lång eftersom i synnerhet Malta och Polen har mycket restriktiva abortlagar.

Den nuvarande ordföranden i EU-parlamentet är konservativa Roberta Metsola, från just Malta, som tidigare gjort mycket abortkritiska uttalanden. Hon har dock sagt att hon ska tala för EU-parlamentets ställningstagande inför rådet, rapporterar Brusselstimes.com.

Comece, Katolska kyrkans biskopskonferens för EU, är inte oväntat kritisk till EU-parlamentets resolution. I ett möte med parlamentsordföranden inför omröstningen sa kardinal Jean-Claude Hollerich att försöken att göra abort till en fundamental rättighet “inte bara går emot respekten för varje mänsklig varelse, som är en av EU:s grundpelare, men det kommer också att utsätta religionsfrihet och samvetsfrihet för allvarlig fara”, rapporterar Vatican News.


Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig