Nyheter

Påvens besök i Kanada präglas av historiska övergreppsskandaler

Ursprungsfolk väntar på mer än ursäkt från påven

När påve Franciskus på söndag anländer till Kanada är det inte minst landets ursprungsfolk som möter kyrkoledaren med förhoppningar och förväntningar om mer konkreta ursäkter för historiska övergrepp.

Det är första gången på nära 20 år som en påve besöker Kanada, och det är ett besök som är efterlängtat och emotsett, inte minst bland landets omkring tolv miljoner katoliker. Det är också ett besök där en fråga mer än någon annan står i centrum: Vad kommer påven att ha för budskap med sig till landets ursprungsfolk?

I april bad påven offentligt om ursäkt för det förtryck som ursprungsfolken varit utsatta för under koloniseringen av landet, i samband med att en delegation från Kanada besökte Vatikanen. Men företrädare för de så hårt drabbade urinvånarna menar att han undvikit att konkret be om ursäkt för kyrkans roll i övergreppen.

Anonyma gravar

Under över ett århundrade skildes över 150 000 barn från sina föräldrar och sattes på internatskolor. De fråntogs både familj, språk och kultur i en misslyckad assimileringspolitik, skriver AFP. Och inte bara det, de utsattes för grova övergrepp och många barn dog, bland annat av undernäring, under skoltiden och begravdes i anonyma gravar.

När hundratals anonyma gravar hittades vid en av dessa skolor förra året väckte det på nytt starka känslor i ett land som de senaste åren börjat brottas med detta mörka kapitel i sin historia. Kanadas sannings- och försoningskommission beskrev i sin rapport 2015 behandlingen av ursprungsfolkens barn som ett “kulturellt folkmord”.

”En botgöringens pilgrimsresa”

Den största delen av dessa skolor drevs av Katolska kyrkan, och den mörka verklighet av vad barnen utsattes för på dessa institutioner är något av det Franciskus kommer att konfronteras med under sitt besök i Kanada. I söndags förklarade påven att han såg på den kommande resan som en “botgöringens pilgrimsresa”, och sa: “Olyckligtvis har många kristna i Kanada, bland dem en del medlemmar av religiösa ordnar, bidragit till den politik av kulturell assimilation som i det förgångna allvarligt skadade ursprungsbefolkningar på olika sätt”.

En av dem som nu förväntar sig mer av påven är Tiffany Dionne Prete, biträdande professor i sociologi vid University of Lethbridge, och själv tillhörande ett av ursprungsfolken. I en artikel på webbsajten Theconversation.com skriver hon:

“Påve Franciskus berörde inte hur katolsk-drivna internatskolor negativt påverkade generationer av ursprungsfolk genom andliga, känslomässiga, fysiska och sexuella övergrepp. Inte heller uttalade han någon formell plan för Katolska kyrkan ska försöka gå på försoningens väg.”

Prete skriver vidare att påven måste “besöka våra samhällen och reservat och se de bestående effekter som Katolska kyrkan haft” och ta lärdom genom samtal och relationsbyggande.

Söker helande

Det finns också ledare bland ursprungsfolken som vill att kyrkan ska förkasta en lärosats från 1400-talet som rättfärdiggjorde att de fråntogs sina marker, och även att kyrkan ska öppna arkiv så att överlevande kan ta reda på vad som faktiskt hände deras familjer, skriver Reuters.

– Det finns så mycket helande att göra i det som kyrkan gjort med våra samhällen. Att faktiskt ge de överlevande helande … det är en kompensation vi aldrig fått, säger advokaten Eleanore Sunchild till Reuters.

---

Fakta: Övergrepp mot ursprungsfolk

  • Från 1883–1997 placerades över 150 000 barn från ursprungsfolk i Kanada på internatskolor, med syftet att de skulle bli kulturellt assimilerade. De flesta av skolorna drevs av Katolska kyrkan.
  • Redan 1907 blev allvarliga missförhållanden kända, då en läkare rapporterade att 25 procent av barnen dött vid 35 skolor som han inspekterat.
  • Vid enbart fyra av de 139 skolorna har 1 300 gravar upptäckts med hjälp markradar.

Källa: Scientificamerican.com

---

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig