Nyheter

”Störande att unga kristna inte får reflektera kring pacifism”

Pingstpastorn Pascal Andréasson saknar teologiskt samtal kring pacifism inom pingströrelsen

Under många årtionden var vapenvägran ett vanligt ställningstagande bland unga, värnpliktiga pingstvänner. Men i dag finns inte någon teologisk reflektion kring pacifism och ickevåld inom pingströrelsen, menar pastorn Pascal Andréasson, som också forskat i ämnet.
– Det är oerhört störande att unga människor i dag inte får möjlighet att tillsammans med andra få reflektera över de här frågorna.

Det är svårt att få fram exakta siffror på hur vanligt vapenvägran har varit bland värnpliktiga som tillhört frikyrkan. Men om vi tittar på 1960-talet uppskattar Pascal med hjälp av tillgänglig statistik, att åtminstone hälften av de unga männen inom pingströrelsen ansökte om att göra vapenfri tjänst.

– Om du då tänker att femtio procent av en grupp går emot samhällsnormen, att göra värnplikt och vara solidarisk med sitt land, så är det en mycket stor grupp.

Pascal Andréasson, pingstpastor och förlagschef för Evangelie förlag.

Ser vi längre tillbaka i frikyrkans historia finns det tydliga pacifistiska drag inom många av samfunden, menar Pascal. Han lyfter bland annat fram anabaptisterna på 1500-talet, fribaptisterna på 1800-talet och de tidiga metodisterna, baptisterna och missionsförbundarna. Och även inom pingströrelsen var pacifismen starkt förankrad bland medlemmarna. Men det som förvånade Pascal i hans forskning var att det från ledande håll inom rörelsen varit relativt tyst i frågan.

– Vi har inga böcker om fred och inga konferenser eller samtalsdagar där man diskuterar fred. När jag gick igenom Filadelfiaförlagets bokutgivning under hela 1900-talet var det bara två böcker med fred eller frid i titeln.

Det samtalet efterlyser Pascal i dag.

– Jag uppfattar att frikyrkligheten och pingströrelsen de senaste årtiondena i väldigt liten grad har bearbetat de här frågorna och därför står oförberedda och är okunniga om det historiska arv och de stora reflektioner som har gjorts.

Lyssna på Frikyrkopodden om de frikyrkliga vapenvägrarna, Lewi Pethrus roll för samtalet inom rörelsen, vapenvägraren Jonas Melins ställningstagande och vad det varit som motiverat de frikyrkliga vapenvägrarna.

---

Fakta: Frikyrkopodden om de frikyrkliga vapenvägrarna

  • I avsnitt tjugo av Frikyrkopodden berättar pastorerna Pascal Andréasson och Micael Grenholm om sin forskning om frikyrkliga vapenvägrare, pingströrelsen och pacifism. Även Jonas Melin, som valde att göra vapenfri tjänst på 70-talet, medverkar.

---

Fler artiklar för dig