Nyheter

EFK-församling lämnar samfundet i protest mot hbtq-fokus

Pastorn Samuel Liljeblom: Vi står för att äktenskapet är mellan man och kvinna, vilket kyrkan gjort i 2 000 år.

Korskyrkan i Gävle väljer att lämna Evangeliska frikyrkan (EFK). Anledningen är att för mycket fokus läggs på hbtq-frågor och samkönade äktenskap. Pastor Samuel Liljeblom säger att beslutet fattades innan Immanuelskyrkan i Örebro i söndags tog sitt omtalade beslut att börja viga samkönade par.

– Vi tar tagit ett beslut att lämna Evangeliska frikyrkan och i stället bli en fristående församling, säger Samuel Liljeblom, pastor i Korskyrkan i Gävle, till Dagen, efter att Världen idag först kommit ut med nyheten.

Han berättar att det är resultatet av en process som pågått i församlingen i över ett års tid.

– Det började när vi fick insikt i att frågorna kring hbtq och samkönade äktenskap skulle bli en väldigt stor fråga inom EFK. Vi kände att vi inte hade utrymme och tid för det här, utan då var det bättre att helt enkelt kliva av.

Traditionell äktenskapssyn

Samuel Liljeblom vill vara tydlig med att församlingens ståndpunkt är att älska och respektera alla.

– Men vi står för att äktenskapet är mellan man och kvinna, vilket kyrkan gjort i 2 000 år och vi som församling alltid har gjort. Vi kommer inte att ändra på det här utan vet var vi står bibliskt och teologiskt.

Beslutet fattades på ett församlingsmöte den 2 oktober och efter det har man också meddelat det här till EFK:s ledning.

När vi hade församlingsmöte och lade fram det här, då var det 100 procent enighet att vi ska kliva ur.

—  Samuel Liljeblom

Samuel Liljeblom förstår att deras besked lätt kan kopplas ihop med att Immanuelskyrkan i Örebro nu tagit beslut på att börja viga samkönade par. Men han betonar att beslutet inte är en reaktion på det.

– Utan det handlar rent allmänt om att rörelsen varit väldigt mån om att lyfta de här frågorna, säger Samuel Liljeblom.

– Vi försökte i all enkelhet att lämna i det tysta, men så råkade vårt beslut sammanfalla med det i Immanuelskyrkan i Örebro.

Korskyrkan i Gävle.

Bearbetar frågan

Evangeliska frikyrkan är just nu inne i en bearbetningsprocess när det gäller hbtq-frågor, där det har hållits diskussionsdagar och olika typer av digitala möten. Det är alltså denna helhet som Korskyrkan i Gävle säger sig reagera på.

Varför inte diskutera de här frågorna?

– Vi säger inte att man inte kan göra det, bara att för oss är det här ingen diskussion. Vi är en församling där vi predikar evangeliet, vi hjälper socialt svaga, vi är på en socialt utsatt plats och vi har många nationaliteter bland oss. Vi har så mycket annat att fokusera på och har varken vilja eller kraft att diskutera de här sakerna.

– När vi hade församlingsmöte och lade fram det här, då var det 100 procent enighet att vi ska kliva ur. Men det har inte skett i en handvändning. Det här är ett väl genomtänkt beslut. Vi är också tacksamma för att vi redan för ett år sedan kunde börja med den här processen, så att vi inte blir en del av den stora diskussion som börjar föras nu.

Flera hört av sig

Samuel Liljeblom berättar att andra pastorer inom EFK redan har hört av sig för att se hur de resonerat. Flera delar deras kritik mot vad som händer inom samfundet.

– Någon kallade det vi gör för föredömligt, att vi har behandlat frågan i god tid och inte bara reagerar när det börjar brinna i knutarna.

Beslutet att lämna EFK är också taget med en viss sorg, då Korskyrkan i Gävle varit med under samfundets hela historia, ända sedan Örebromissionens tid.

– Vi tycker att det är tråkigt, men vi upplever att det är rätt beslut. Vi säger heller inte till andra församlingar hur de ska göra, utan vi har gjort vår resa.

Kommer ni att gå in i något annat samfund?

– Nej, inte som det ser ut nu. Vi får se om vi landar någonstans, men till en början blir vi en fristående församling som samarbetar med andra församlingar över vänskapsband.

---

Fakta: Korskyrkan i Gävle

  • Korskyrkan i Gävle är en församling med cirka 90 aktiva medlemmar.
  • De har varit en del av Evangeliska frikyrkan, men har på ett församlingsmöte bestämt sig för att dra sig ur samfundet.
  • Anledningen är att det blivit för mycket fokus kring hbtq-frågor och samkönade äktenskap.

---

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig