Nyheter

Europeiska ärkebiskopar till Kirill: Stoppa kriget!

Gör ditt yttersta för att få president Putin att stoppa kriget i Ukraina omedelbart! Det är grovt sammanfattat den uppmaning som fjorton europeiska ärkebiskopar, däribland Svenska kyrkans ärkebiskop, riktar i ett öppet brev till den rysk-ortodoxe patriarken Kirill.

De fjorton brevskrivande ärkebiskoparna representerar den så kallade Borgågemenskapen, som är en sammanslutning av anglikanska och lutherska kyrkor i Storbritannien, Irland, Iberiska halvön, Norden och Baltikum. Antje Jackelén är alltså en av brevets undertecknare. Brevet riktar sig direkt till den rysk-ortodoxa kyrkans överhuvud patriark Kirill, som så här långt öppet gett sitt stöd till president Putins attack mot grannlandet Ukraina. Kirill har även ställt sig bakom beslutet att mobilisera uppemot en miljon nya ryssar till kriget.

I det öppna brevet uttrycker de europeiska kyrkoledarna sin fasa över “de förnyande systematiska angreppen mot civila och lokal infrastruktur” som rysk militär genomfört i Ukraina den senaste veckan. Biskoparna påtalar att attackerna strider mot såväl mänskliga rättigheter som Genèvekonventionen.

Därför vädjar de direkt till Kirill (som i brevet artigt tilltalas med “Ers Helighet”) med uppmaningen “att göra ditt yttersta för att övertyga Rysslands president att omedelbart upphöra med dessa attacker och avsluta kriget”. Brevskrivarna lovar också att ge Kirill sitt stöd i bön med denna sak.

Brevet, som skickades i torsdags, avslutas med en otvetydig vädjan: “För allas skull, inklusive soldaterna och deras familjer i Ryssland, vädjar vi till ers Helighet att göra allt som står i er makt att föra det här kriget till ett slut.”

---

Fakta: Borgågemenskapen

  • Är en sammanslutning av anglikanska och lutherska kyrkor i Storbritanninen, Irland, Iberiska halvön, Norden och Baltikum.
  • Sverige representeras i gemenskapen av Svenska kyrkan.
  • De har den gångna veckan varit samlade i Tammerfors, Finland, 11–13 oktober.

---

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig