Nyheter

Kö till konfaläsning i många Stockholmskyrkor

“Vi har ett söktryck som kan jämföras med en utsåld konsert”

Många ungdomar i Stockholms stift vill bli konfirmerade, och i många församlingar är det kö till de mest populära alternativen.
– Just nu har vi ett söktryck som kan jämföras med när biljetter släpps till populära konserter. Det blir utsålt snabbt, säger prästen Anders Rune.

Svenska kyrkan fortsätter att tappa medlemmar och allt färre döper sina barn. Men när det gäller intresset för konfirmation ser situationen ljus ut. Åtminstone i Stockholms stift där många unga väljer att bli konfirmerade.

– Många församlingar har en stark tillströmning av ungdomar som vill bli konfirmerade. Det är förstås glädjande, och för att kunna stötta församlingarna ännu bättre behöver vi mer kunskap om hur det ser ut, berättar stiftspedagogen Elisabet Hillbratt.

En kartläggning visar att söktrycket bland ungdomar, kyrkotillhöriga men också unga som döps under konfirmandtiden, är högt i Stockholms stift. Och så har det sett ut under flera år.

– Att intresset för konfirmation är stort vet vi sedan tidigare, och intresset är stort även i år, säger Elisabet Hillbratt och beskriver en situation i många församlingar där grupper fylls på snabbt och når maxgränsen för antal deltagare.

Ett exempel på detta är Nacka församling där vikarierande församlingspedagogen Stefan Elmér berättar att antalet konfirmander är fler jämfört med för ett år sedan:

– Två av våra konfagrupper har det antal deltagare som vi kan ta emot och där står cirka 100 ungdomar i kö för att få en plats, berättar han för Dagen.

På liknande sätt ser det ut i många församlingar i Stockholms stift. Det vill säga få lediga platser kvar och kö till de allra mest populära alternativen. En del av lösningen kan vara att som i Nacka församling del ta fram nya alternativ men också hänvisa till grannförsamlingar som har platser kvar.

– Att samarbeta mellan församlingar är väldigt positivt och behöver göras i större omfattning. De ungdomar som inte vill åka på läger hänvisar vi till närliggande Boo församling som erbjuder en “hemmagrupp”, berättar Stefan Elmér.

Kräver flexibilitet

Elisabeth Hillbratt framhåller att flexibiliteten är stor i församlingarna för att kunna erbjuda alla unga som vill konfirmeras en plats i en konfirmandgrupp.

– Församlingar hjälper varandra. Alla som jobbar med detta gör allt de kan för att det ska bli så bra som möjligt. Alla ungdomar ska erbjudas plats i någon grupp, framhåller hon.

Prästen Anders Rune lyfter fram de många olika möjligheterna att välja inriktning som en förklaring till att det ser ut som det gör. Han har många års erfarenhet av att undervisa konfirmander och var fram till i somras stiftsadjunkt i Stockholms stift. Numera jobbar han på kyrkokansliet i Uppsala.

– Genom det fria skolvalet har rörligheten ökat bland svenska ungdomar och samma sak gäller konfirmationen. Det finns många olika inriktningar att välja bland för den som vill bli konfirmerad. Och det måste inte ske i den församling där man bor, konstaterar han och nämner fotboll, ridning och gaming som några exempel på inriktningar.

Alla får plats

Anders Rune liknar söktrycket för konfirmation i vissa församlingar vid det scenario som ibland utspelas när biljetter släpps till populära konserter.

– Det blir utsålt snabbt, konstaterar han.

Hur många ungdomar som vill bli konfirmerade, men som ändå till slut väljer att avstå finns ingen statistik på.

– Det är svårt att veta hur många det är. Alla 15-åringar i Stockholms stift som vill bli konfirmerade kan få en plats, men alla kan inte få just det alternativ som de helst önskar, tydliggör Anders Rune.

En annan församling dit många unga i konfirmationsåldern söker sig är Västerleds församling. Församlingspedagogen Anna Höök berättar att de i höst totalt tar emot ett 180-tal konfirmander.

– Normalt brukar ungefär hälften av ungdomarna gå vår ledarutbildning efter konfirmationen. I höst handlar det om ett 90-tal ungdomar, berättar Anna Höök, som ser flera förklaringar till att ungdomar vill konfirmera sig i Västerleds församling.

Positiv erfarenhet

Bland många som bor i deras upptagningsområde finns en tradition att konfirmeras. Och den positiva erfarenheten förs vidare till nästa generation och nästa generation. Den som väljer att bli konfirmerad sticker inte ut, det är socialt accepterat, säger hon.

– Ytterligare en framgångsfaktor är ungdomsledarna som gör ett jättebra jobb tillsammans med oss pedagoger och präster. Och ungdomsledarna är goda förebilder för de ungdomar som deltar i våra konfirmandgrupper, säger Anna Höök.

Hon poängterar även betydelsen av att möta ungdomar där de befinner sig tankemässigt, och ta deras tankar och funderingar om livet på allvar:

– Många ungdomar har sagt att konfirmationstiden var ett tillfälle då de inte blev bedömda. De kände att de dög precis som de var. I skolan och inom idrotten gäller det hela tiden att prestera, och jag tror att många längtar efter ett sammanhang där de inte måste vara duktiga.

Känner tacksamhet

Stefan Elmér i Nacka församling lyfter fram ett strategiskt arbetssätt som bygger på kontinuitet, långsiktighet och ett väl sammansvetsat arbetslag som viktigt för att göra konfirmationen till en värdefull tid för reflektion och eftertanke.

– Jag hoppas så klart att ungdomar i konfirmationsåldern fortsätter att komma till oss. Att vi har många konfirmander är inte ett problem utan något som vi är tacksamma och stolta över, säger Stefan Elmér, som undervisat konfirmander i 25 år.

Att många ungdomar döps i samband med konfirmationen känns även det hoppfullt. Kanske är det ett tecken på att allt fler som inte blev döpta som barn väljer konfirmation.

– När jag konfirmerades 1993 var det inte någon enda i min konfirmandgrupp som blev döpt. Alla vi hade blivit döpta som barn. Numera är det vanligt att åtminstone en döps i varje konfirmationsgrupp, säger Anders Rune.


Bildtext/

Många ungdomar i Stockholms stift vill bli konfirmerade, enligt en ny kartläggning som gjorts.

Alla 15-åringar som vill bli konfirmerade kan få en plats, men alla kan inte få just det alternativ som de helst önskar. Så ser läget ut i Stockholms stift där söktrycket till konfirmation är högt i många församlingar och där populära alternativ snabbt når max antal deltagare.


Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig