Nyheter

1 000 pastorer bakom manifest för konservativ äktenskapssyn

Läggs fram inför väntat förbud mot omvändelseterapi

Drygt 1 000 pastorer och andra kristna ledare i Storbritannien har ställt sig bakom ett manifest till stöd för “den kristna äktenskapsdoktrinen”, där man manar till avhållsamhet utanför äktenskapet.

Uttalandet heter The greater love, och presenteras på hemsidan av flera frikyrkliga pastorer, en präst inom Engelska kyrkan och en medlem av Engelska kyrkans kyrkomöte.

Det går dock inte att se vilka som är de 1 016 kyrkliga och pastorala ledare som därefter undertecknat dokumentet.

Skrivelsen uppmuntrar människor att leva “antingen som ensamstående i kyskhet, eller i ett troget äktenskap”.

“Vi åtar oss att lära ut och fira den stora rikedom som finns i icke-sexuell kärlek, i vänskap och i familjer, vilket möjliggörs genom att man vägrar att agera utifrån sexuella begär utanför äktenskapet mellan en man och en kvinna”, skriver undertecknarna.

“Det finns inga omständigheter – vare sig hotet om rättsliga sanktioner, om finansiella böter eller om social stigma – som skulle kunna få oss att överge Herrens maning att älska på detta sätt, i sexuella frågor eller andra”, tillägger de.

Omvändelse till Kristus

Det framgår inte varför manifestet läggs fram just nu. Men den brittiska regeringen väntas inom kort lägga fram ett lagförslag som förbjuder omvändelseterapi – något som många pastorer och präster vänt sig mot. Samtliga fem författare till manifestet undertecknade också det protestbrev mot ett lagförslag som Dagen skrev om i slutet av förra året.

The greater love nämner inte omvändelseterapi. Men i den bakgrundsinformation som ges, uppmanas i synnerhet kristna ledare att “be för och söka allas omvändelse till Kristus”, i enlighet med “Guds bud, så som de står att finna i Skriften”.


Fler artiklar för dig