Nyheter

Brittisk kvinna med Downs syndrom förlorade mål om abort

Heidi Crowter anser att abortlagen diskriminerar personer med Downs syndrom

Heidi Crowter, som har Downs syndrom, stämde brittiska staten för att lagen tillåter abort fram till födelsen om fostret har en kromosomavvikelse. Nu har även en appellationsdomstol slagit fast att lagen inte kan anses diskriminerande.

Den brittiska abortlagen tillåter fri abort fram till vecka 24 i graviditeten. Men om det finns risk för att barnet skulle vara “allvarligt handikappat”, och till exempel ha Downs syndrom, finns ingen tidsgräns för aborten.

Detta gjorde att Heidi Crowter och ytterligare två personer stämde den brittiska staten, med argumentet att lagen bryter mot Europakonventionen om mänskliga rättigheter.

Men en domstol, High Court, slog hösten 2021 fast att Europadomstolen för mänskliga rättigheter ger Europarådets medlemsländer rätt att besluta om sina egna abortlagar, och att det snarare är politikernas än rättens uppgift att ändra lagarna.

Nu har fallet prövats i en appellationsdomstol, med snarlikt resultat.

Domare Nicholas Underhill säger i domslutet att den ifrågasatta paragrafen i abortlagen inte spelar “någon betydande roll för att främja diskriminerande attityder gentemot människor generellt med funktionsnedsättningar, eller med Downs syndrom i synnerhet.”

Stor besvikelse

Besvikelsen blev stor för Heidi Crowter, som meddelar att hon kommer att försöka få Högsta domstolen att pröva ärendet.

– Lagen skrevs 1967, när vi inte ens fick lov att gå till skolan på grund av vår extra kromosom. Så jag tycker det är dags att domarna följer med sin tid och verkligen möter människor med Downs syndrom, sa hon efter appellationsdomstolens besked, skriver Catholic News Agency.

Enligt domslutet genomfördes 275 aborter efter vecka 24 i England och Wales 2019, av omkring 200 000 totalt sett. För 19 aborter angavs Downs syndrom som orsak.

Men många kvinnor avböjer också tidig fosterdiagnostik, och en del väljer att inte avsluta en graviditet om fostret visar sig ha Downs syndrom. År 2018 valde nästan hälften av de kvinnor vars foster visade sig ha Downs syndrom, att föda barnet.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig