Nyheter

Nya turer om EU:s sändebud för religionsfrihet

Efter rykten och fördröjningar: Belgisk seniordiplomat får uppdraget

Den här gången ska det väl stämma: Margaritis Schinas, vicepresident för Europakommissionen, meddelade på onsdagen att Frans van Daele blir Europakommissionens nya sändebud för religions- och övertygelsefrihet i relationen med länder utanför EU.

Liksom flera andra medier berättade Dagen i somras att italienaren politikern Mario Mauro utsetts till posten, som inrättades 2016. Men ingen bekräftelse kom från Europakommissionen, och snart började både civilsamhället och enskilda Europaparlamentariker att undra vad som egentligen var på gång.

“När kommer kommissionen att fatta ett beslut [om att utse ett sändebud]?” skrev den nederländske politikern Bert-Jan Ruissen så sent som den 28 november i en fråga till kommissionen.

Arie de Pater, Evangeliska europeiska alliansen.

Posten har i stort sett varit vakant ända sedan den nya kommissionen tillträdde 2019. Frans van Daeles företrädare innehade den under enbart fyra månader 2021, och dessförinnan var posten obesatt under ett och ett halvt år. Detta har bland annat Europeiska evangeliska alliansen, EEA, sett som ett tecken på hur lågt EU prioriterar arbetet för religions- och övertygelsefrihet i sin utrikespolitik.

“Oviljan att förnya mandatet, och de många dröjsmålen, sänder fel signal till både förövare och offer. Europa behöver återupptäcka vikten av religions- och övertygelsefrihet för alla människor, och agera nu”, skrev EEA:s representant i Bryssel, Arie de Pater, förra veckan.

Religionsfriheten är hotad

Nu kom alltså ett besked: den 75-årige Frans van Daele, som bland annat varit Belgiens USA-ambassadör, tillträder med omedelbar verkan som särskilt sändebud för religions- och övertygelsefrihet i relationen med länder utanför EU.

Frans van Daele, EU:s nye sändebud för religionsfrihetsfrågor.

“Religions- och övertygelsefriheten är hotad i många delar av världen. Dagens utnämning visar kommissionens åtagande att ta sig an den här utmaningen och säkerställa att alla religioner och övertygelser respekteras,” skriver kommissionen i sitt pressmeddelande.

– Den första meningen stämmer absolut. Men att börja nästa stycke med den andra meningen, tre år efter att kommissionen tillträtt, är minst sagt anmärkningsvärt, säger Arie de Pater till Dagen.

– Med det sagt är vi glada att kommissionen till slut tillsatt ett nytt särskild sändebud och vi ser fram emot att samarbeta med honom i arbetet med att försvara och främja religions- och övertygelsefrihet för alla.

Fler artiklar för dig