Nyheter

Bibliska bebisnamn ökar i Norge trots sekularisering

Professor Ivar Utne: Man vill hålla liv i en familjetradition.

Bibliska namn ökar i popularitet i Norge. Hur går det ihop med sekulariseringen?

Sedan år 2000 har allt fler föräldrar i vårt västra grannland Norge valt namn som har en koppling till Bibeln, skriver den norska tidningen Dagen som citeras av cnenews. Detta trots att medlemsstatistiken för kyrkorna pekar nedåt i Norge, precis som i Sverige.

Varför tycks norrmännen fortfarande leva i ett samhälle som på detta sätt är påverkat av Bibeln? Tidningen har frågat Ivar Utne, professor vid universitetet i Bergen och Norges främste expert på namn. Utne förklarar att en människas namn har tre funktioner: det särskiljer människor, det är en viktig del av personens identitet och namnet säger något om den kultur där personen lever.

På Bibelns tid existerade även en fjärde funktion, nämligen att namnet sa något om vem en person var. Alltså att det berättade något om dennes personlighet. Det sistnämnda gäller inte på samma sätt i vår tid, och ändå finns flera förklaringar till varför föräldrar i dag väljer namnen som finns i Bibeln.

Enligt professor Utne kan det handla om att föräldrarna är måna om att hålla liv i en familjetradition där man väljer bibliska namn som ett uttryck för en kristen övertygelse.

En annan förklaring kan vara att de bibliska namnen är gångbara ur ett internationellt perspektiv.

Fler pojknamn i Bibeln

Noteras kan att bibliska pojknamn är vanligare än bibliska flicknamn. Utne ser en naturlig förklaring till detta:

– Bibeln är full av män. Om du väljer ett pojknamn i Bibeln har du helt enkelt många fler namn att välja mellan än om du letar efter ett flicknamn, förklarar Ivar Utne.

De fem mest populära pojknamnen i Norge är: Noah, Oskar/Oscar, Oliver, Lucas/Lukas och Isaac. Tre av dessa namn återfinns i Bibeln.

De fem mest populära flicknamnen är: Nora/Norah, Emma, Sophie, Olivia och Ella. Inget av dessa namn är bibliska, det första bibliska flicknamnet hamnar på åttonde plats: Leah/Lea.


Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig