Nyheter

Engelska kyrkan utreder “mer inkluderande” språk

Kan orden för Gud göras könsneutrala? Det är en fråga som Engelska kyrkan ställer i en nytillsatt kommission.

Flera präster i kyrkan har redan bett om tillåtelse att sluta använda ”han” och ”honom” om Gud. Nu ska en kommission utreda om det går att förändra kyrkans liturgi i könsneutral riktning- men tankarna får också hård kritik.

Frågan om könsneutrala ord för Gud har blivit en het potatis i Engelska kyrkan. Redan tidigare har präster bett om lov att sluta använda könsspecifika termer när de talar om Gud. I tisdags tillsatte kyrkan en kommission för att utreda språkbruket. Syftet med att sluta använda ”han” och ”honom” när man talar om Gud skulle vara att öka inkluderingen, menar de som är positivt inställda. Men en sådan förändring kräver att kyrkans synod godkänner den.

Kräver synodal process

Det är bland annat ordalydelser som ”God the Father” (Gud Fader) och ”God the Son” (Guds son) om Jesus som skulle kunna ändras, skriver Washington Post. Prästen Joanna Stobart säger till tidningen att det handlar om att ”utveckla ett mer inkluderande språk som kan användas i den liturgi som är fastslagen för att ge fler alternativ för dem som önskar använda fastslagen liturgi och samtidigt vill tala om Gud på ett könsneutralt sätt”.

Detta är ingen ny fråga, säger biskop Michael Ipgrave, som betonar att könsneutralt språkbruk har diskuterats i flera år inom kyrkans troskommission. Men han säger att det krävs en fullständig synodal process för ett godkännande av alternativa ordalydelser i kyrkans liturgi.

Ska undersöka nya språkbruk

”Det här är inget nytt. Kristna har sedan urminnes tider identifierat Gud som varken manlig eller kvinnlig, däremot har det varit ont om variationer i hur Gud har beskrivits och adresserats i gudstjänstspråk”, säger en talesperson för Engelska kyrkan till tidningen The Guardian. Han menar att det handlar om att undersöka nya språkbruk, inte att ta bort eller genomföra drastiska förändringar utan en omfattande utredning.

Kritiker menar att en förändring av de ord som används för att beteckna Gud skulle innebära ett avsteg från kyrkans läror. Hur ska man till exempel hantera en bön som Fader Vår? Det går inte att byta ut ´fader´, menar kritikerna. ”Att Gud kallas ´fader´ kan inte bytas ut mot ´moder´ utan att betydelsen ändras, och inte heller kan det göras könsneutralt med ´förälder´ utan betydelseförlust. Fäder och mödrar är inte utbytbara mot varandra, utan relaterar till sin avkomma på olika sätt, säger pastor Ian Paul till tidningen The Telegraph.

Kommissionen ska påbörja sitt arbete under våren.


Fler artiklar för dig