Nyheter

Församling med 20-tal medlemmar gör stor samhällsinsats

Folkkyrkan i Julita hyllad för att gynna föreningslivet - utnämnd till årets Julitapristagare i Sörmland

Folkkyrkan i Julita utanför Katrineholm prisas för sina insatser för föreningslivet på orten. Pastor Robert Bergström är glad för utmärkelsen. Ett 20-tal föreningar, inklusive ett gym, samsas med församlingen i kyrkans lokaler.

Föreningshuset Lidabacke ägs av Folkkyrkan i Julita. Det handlar om en gulmålad tidigare verkstadsanläggning med fyra byggnader runt en asfalterad gård. Den lilla församlingsgruppen med ett 20-tal medlemmar – och kanske tio aktiva – har jobbat hårt för att rusta upp fastigheten senaste åren.

Under veckorna samsas både Röda korset, hembygdsföreningen, PRO, Aktiva kvinnor och andra föreningar med Folkkyrkans egna scoutverksamhet samt bland annat utåtriktade kafé- och grillkvällar varannan torsdag.

Föreningsliv blomstrar

Och nu är det Julita hembygdsförening som utnämner Folkkyrkan till 2023 års Julitapristagare med motiveringen att de de uthålligt har satsat ”ekonomiskt och med stort engagemang” för att utveckla Föreningshuset Lidabacke och ”starkt bidragit till att föreningslivet i Julita kan fortleva och blomstra”.

Hannu Söderlund, som är campuspastor i samhället med cirka 500 boende är glad:

– Vi vill vara en del av samhället och vara till välsignelse här. Det är jätteroligt. Vi trivs med de härliga människorna i Julita, säger han.

Campus på mindre orter

Folkkyrkan i Julita är en del av pingstförsamlingen Folkkyrkan i Sörmland, som har församlingsgrupper, eller campus, också i Malmköping och Eskilstuna. I grunden är detta två nyplanterade grupper. I april 2021 anslöt sig den gamla Filadelfiaförsamlingen i Julita, och har gjort en nysatsning.

Robert Bergström är pastor i Folkkyrkan i Sörmland:

Robert Bergström, pastor i Folkkyrkan Malmköping och MC-åkare i kristna bikersklubben Tribes of Judah.

– På torsdagskvällarna har det kunnat komma 40-50-60 människor, och ibland ännu fler, på grillkvällarna i Julita. Vi är också flera bikers i Folkkyrkan och har tagit med våra motorcyklar, något som har varit uppskattat, säger han.

Fler artiklar för dig