Nyheter

Finländarna lyckligast på jorden - för sjätte året i rad

Svensk präst i Helsingfors: “Här känner man sig tacksam för saker på ett helt annat sätt”

För sjätte året i rad hamnar Finland i överlägsen topp när FN rankar de länder i världen där människor är allra mest nöjda med sitt liv. Jan Olov Fors, svenskkyrklig präst stationerad i Helsingfors, ser många förklaringar: välfärden, erfarenheterna från andra världskriget det politiska samförståndet – och inte minst bastukulturen. Sverige hamnar på sjätte plats.

Den årliga världslyckorapporten ges ut sedan 2012 och presenteras på FN:s internationella lyckodag, International Day of Happiness, den 20 mars. Den bygger på en stor internationell Gallupundersökning, där cirka 1 000 personer i 137 länder får ange hur tillfreds man är med olika aspekter av livet. I rankningen hamnar Finland i topp, följt av Danmark, Island, Israel, Nederländerna, Sverige och Norge.

I botten hamnar Afghanistan, följt av Libanon, Sierra Leone och Zimbabwe.

– Det är klart att Finlands goda placering lyfts fram här, och att man är stolt över det, säger Jan Olov Fors, som för halvtannat år sedan flyttade från Stockholm för att bli präst i Olaus Petri församling i Helsingfors, en rikssvensk församling inom den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

– Sen ska man ha klart för sig att man inte mäter den kortsiktiga och euforiska lyckan, utan mer långsiktigt ser till hur tillfreds människor är med livet i stort.

Flera förklaringar

Jan Olov Fors, vars mamma är från finska Tornedalen, tycker att han ser flera aspekter som kan förklara den finska förnöjsamheten.

– Finland är en ganska ung nation, där erfarenheterna av andra världskriget fortfarande lever kvar. Det gör att man inte tar vare sig nationen eller freden för givna. Jag tycker nog att man känner sig tacksam för saker på ett helt annat sätt än i Sverige, där vi till exempel inte hade samma mentala beredskap under corona-krisen.

Den finska politiken är heller inte lika polariserad som den är i många andra länder, utan präglad av en realpolitik där partier på vänster- och högerskalan länge har behövt samregera, för landets bästa.

– Även om jag har bott länge i Stockholm så är jag från Norrbotten och kan känna igen mig i den finska mentaliteten: det viktigaste är inte vad man säger, eller hur många kindpussar man utbyter, utan att man står vid sitt ord och menar det man säger, säger Jan Olov Fors.

Debatt inför valet

Men naturligtvis tycker människor olika om sakernas tillstånd, och inför riksdagsvalet den 2 april står stora frågor på dagordningen.

– Alla nordiska länder, som ju är kända för sina välfärdssystem, ligger högt på lyckolistan. Men det är så klart en stor fråga också i Finland hur man ska kunna vidmakthålla välfärden, säger Jan Olov Fors.

– Tidigare har man lyft fram det finska utbildningssystemet som ett gott exempel, men det är nog lite i dalande, och man är orolig för att lärarna inte har samma status som förr, och för att kunskapen i matematik minskar. Sen finns det de som tycker att den relativt sätt lilla invandringen har gått för långt, vilket missnöjespartiet Sannfinländarna spelar på.

En särskild aspekt av den finska kulturen går inte att bortse ifrån när man talar om trivsel.

– Bastun är en otroligt viktig del av kulturen, som avkoppling och gemenskap, säger Jan Olov Fors.

– Så gott som alla boenden har en egen bastu, där man kan basta ensam eller tillsammans. Här möter man ofta varandra bokstavligt talat nakna, vilket fortfarande är självklart inom familjen.

---

De tio lyckligaste länderna i senaste World Happiness Report

1. Finland.

2. Danmark.

3. Island.

4. Israel.

5. Nederländerna.

6. Sverige

7. Norge.

8. Schweiz.

9. Luxemburg.

10. Nya Zeeland.

De fem olyckligaste länderna

133. DR Kongo.

134. Zimbabwe.

135. Sierra Leone.

136. Libanon.

137. Afghanistan.

Källa: World Happiness Report 2023

---

Fler artiklar för dig