Nyheter

Europas kristna rötter lyfts fram i Stockholm

State of Europe forum arrangeras 5–6 maj under Sveriges EU-ordförandeskap

En konferens kring kristna värden i Europa arrangeras i S:ta Clara kyrka och Betlehemskyrkan i Stockholm i anslutning till Europadagen och andra världskrigets slutdatum i maj. Kristna ledaren Jeff Fountain är en av 20-talet föreläsare vid State of Europe forum, som brukar hållas i EU:s ordförandeland.

Jeff Fountain leder Schuman Centre for European Studies sedan 2010, och bor i Amsterdam. Han har tidigare varit Europaledare för kristna missionsorganisationen Ungdom med Uppgift (YWAM). De senaste åren har hans organisation bjudit in till State of Europe Forum ihop med nationella kristna kyrkor och organisationer i det land som för tillfället håller i EU:s ordförandeklubba.

Fredag-lördag 5–6 maj är det alltså dags för Stockholm, ihop med Svenska evangeliska alliansen, Claphaminstitutet, YWAM Sweden, S:ta Clara kyrka och Betlehemskyrkan. Ett bönenätverk inom europeiska Evangeliska alliansen, anordnar en bönekväll redan på torsdagen.

Sekularism, funktionshinder och försoning

Temat i år gäller frihetens och fredens pris. På agendan vid olika seminarier står bland annat att belysa betydelsen av tro och religionsfrihet i efterkrigstidens försoningsprocesser, i samband med integration i Europa och i den pågående Ukraina-konflikten. Miljöfrågor, sekularism, trosövertygelser på arbetsplatsen, minnet av Förintelsen samt frågor kring funktionshinder och värdighet är annat som kommer att diskuteras.

– I den europeiska kulturen har vi med oss mycket från kristendomen i form av goda värderingar som bygger ett gott samhälle. Det hjälper Europa som kontinent att ha kontakt med de kristna rötterna. Vi behöver bön för Europa och förstå Guds vilja med vår värld, säger Peter Artman, präst i Svenska kyrkan och svensk ledare för bönenätverket inom europeiska Evangeliska alliansen.

Robert Schuman, politiker, Frankrike.

Internationella gäster

Ett 20-tal föreläsare från olika håll i Europa samt från Sverige deltar i State of Europe forum. Bland dem akademiker, politiker, jurister och kristna opinionsbildare av olika slag. Bland de svenska talarna återfinns Stefan Swärd, Per Ewert, Olof Edsinger, Ruth Nordström, Jacob Rudenstrand, Mats Nyholm och Mikael Oscarsson.

Jeff Fountain från Schuman Centre for European Studies kommer också att möta riksdagens kristna grupp under sitt besök i Sverige.

---

Fakta: Schuman-deklarationen grunden för EU

  • Den franske utrikesministern Robert Schuman presenterade sin deklaration den 9 maj 1950, som innehöll förslag om en europeisk kol- och stålunion.
  • Fem år efter slutet på andra världskriget kämpade länderna i Europa fortfarande med återuppbyggnaden efter den förödelse som kriget orsakat, och ville förhindra ett nytt krigsutbrott.
  • Deklarationen är rotad i kristna värden som förlåtelse, mänsklig värdighet, solidaritet och att kämpa för det gemensamma bästa.

---

Fler artiklar för dig