Nyheter

Katolska biskopars EU-grupp träffade svenska socialministern

Migration och klimat - men även sociala frågor på agendan när viktig lobbygrupp besökte ordförandelandet Sverige

Kan ökande ensamhet vara en fråga för EU? Ja, menar nyvalde ordföranden för den katolska kommissionen Comece som besökte Sverige och socialminister Jakob Forssmed på tisdagen.
– Kommersialiseringen och ett dygnet-runt-tempo i arbetslivet leder till allt större ensamhet. Där vill vi försvara den enskilda människan och till exempel fortsätta att peka på behovet av en vilodag, säger den nyvalde ordföranden Mariano Crociata till Dagen.

Solen strålade välvilligt över Stockholm på tisdagen, när Mariano Crociata – en italiensk biskop som bär den katolska hederstiteln monsignore – besökte Sverige. Comece representerar de samlade katolska europeiska biskopskonferenserna och har en viktig roll i EU genom att vara kyrkornas röst gentemot beslutsfattarna i Bryssel. Comece besöker alltid det land som är ordförandeland, och för tillfället är det Sverige som har den rollen.

Den nyvalde presidenten Mgr. Mariano Crociata för den katolska kommissionen COMECE. Mgr. Mariano Crociata besökte Sverige och socialminister Jakob Forssmed.

Comece bevakar ett brett spektrum av frågor. Bland dem finns sociala frågor, och här har Comece redan tidigare samarbetat med svenske socialministern Jakob Forssmed (KD), som haft just ökande ensamhet som en av sina hjärtefrågor. Tillsammans med Forssmed har Comece varit delaktiga i en europeisk konferens om människors tilltagande ensamhet och isolering i ett flertal av EU-länderna.

På vilket sätt är ensamheten en fråga för EU?

– Ensamheten har växt i vårt samhälle. Det rör på djupet människors villkor, och gör att människor far illa i sina relationer, säger Mariano Crociata, vars svar översätts till svenska från klingande melodisk italienska.

– Vi måste skapa utrymme för relationer. Och rytmen i samhället i dag är snabb, många ägnar sig åt konsumism och produktivitet som pågår dygnet runt och som riskerar att isolera människor. Här måste vi skapa utrymme för relationer.

Den nyvalde presidenten Mgr. Mariano Crociata för den katolska kommissionen COMECE. Mgr. Mariano Crociata besökte Sverige och socialminister Jakob Forssmed.

Hur kan kyrkan påverka detta?

– Kyrkans mission är att skapa gemenskap. Vi försöker peka på det som hindrar människor från att leva ett autentiskt liv i relation till andra. Comece för en dialog med EU på dessa teman. Veckans rytm är viktig här, och vi pekar bland annat på behovet att bevara vilodagen.

Mariano Crociata valdes till ordförande för Comece i april och kommer från den av svenskarna älskade ön Sicilien i södra Italien. Comece representerar de europeiska biskopskonferenserna och har sitt säte i Bryssel, nära beslutsfattarna. Organisationen gör uttalanden, producerar material, arrangerar konferenser och uppvaktar beslutsfattarna i EU.

Vilka frågor tycker du är viktiga att prioritera under det kommande året?

– Jag sätter inte agendan i Comece, det är ett kollektivt arbete. Men det finns ett flertal frågor som är viktiga, några mer brådskande än andra, säger han.

– Vi uppmärksammar den enskilda människan, något som till exempel hänger ihop med ensamheten. Vi ser till människan som individ och i gemenskap, och hur en gemenskap kan växa. Men det mest dramatiska nu handlar om kriget och om migration. Frågan om klimat berör också starkt. Dessa frågor hänger samman med varandra. Och kriget påverkar också flera länders ekonomi.

Den nyvalde presidenten Mgr. Mariano Crociata för den katolska kommissionen COMECE. Mgr. Mariano Crociata besökte Sverige och socialminister Jakob Forssmed.

”Kan ta emot fler”

Migration är en av de frågor där kyrkornas röst varit stark under senare år. Det går inte att missta sig på engagemanget när Mariano Crociata talar om migranters situation och vad de europeiska länder behöver göra för dem.

– Jag tror att länderna i väst har möjlighet att ta emot fler än vad man har gjort hittills. Men många av länderna i EU saknar kapacitet både när det gäller att ta emot flyktingar och att integrera dem. Det finns också en annan aspekt av problemet, som rör internationella relationer. Många länder med svag ekonomi har inte haft möjlighet att skapa relationer med andra länder. Här behövs mer internationellt samarbete.

Mariano Crociata menar att det är rädsla som ligger bakom de strömningar som finns just nu i flera europeiska länder – också i Sverige – där man önskar begränsa eller ibland helt enkelt stoppa migrationen.

– Jag skulle inte jämföra Sverige med andra länder. Jag tror att mottagandet här har varit seriöst. Men jag förstår också att man har velat balansera upp de problem som funnits, säger han.

Jan Eckerdal; Sveriges kristna råd, Peter Pavlovic; CEC, Metropolit Cleopas; CEC, kardinal Anders Arborelius, socialminister Jakob Forssmed, mgr Mariano Crociata; COMECE, Sofia Camnerin; generalsekreterare för Sveriges kristna råd, , Alessandro Calcagno; COMECE
Jan Eckerdal; Sveriges kristna råd, Peter Pavlovic; CEC, Metropolit Cleopas; CEC, kardinal Anders Arborelius, socialminister Jakob Forssmed, mgr Mariano Crociata; COMECE, Sofia Camnerin; generalsekreterare för Sveriges kristna råd, , Alessandro Calcagno; COMECE

”En reaktion av rädsla”

– Men just nu ser vi en hållning av motstånd och rädsla. Den allmänna opinionen är att instrumentalisera frågan, det är en reaktion av rädsla. Men man kan inte vända på det hela eller stoppa det. Vi måste hitta ett sätt att hantera hela frågan. Kyrkan och Comece uppmuntrar att man verkligen tänker noga över det här problemet och inte låter rädslan råda.

För det går inte att backa för att europeiska länder har en skyldighet att ta emot alla som flyr krig, säger han. Och även har en skyldighet att värna mänskliga rättigheter för alla.

– Det krävs att man tar emot alla som flyr krig. Kyrkorna har utvecklat ett otroligt arbete när det gäller att ta emot flyktingar. Det är viktigt att ha rätt hållning mot människor som flyr desperat för sina liv. I dag behandlas många inhumant och hålls i stora flyktingläger där de ibland utsätts för tortyr. Det är omänskliga förhållanden. Här behöver vi ett utökat internationellt samarbete.

En fråga som också delvis berör rädsla och inåtvändhet i Europa handlar om motståndet mot EU och en ökande protektionism.

Hur ser Comece på detta? Är det självklart att kyrkan ska stötta EU?

– Kyrkan är liksom världen också en komplex verklighet. Påven uttrycker ett starkt stöd för EU. Det beror på att EU har en kristen grund. Det har fötts ur den kristna traditionen, och uttrycker också sina kristna rötter i sina dokument. Med det sagt påverkas också hållningen i olika länder av ekonomiska och politiska faktorer.

– Men det är samtidigt viktigt att vi står tillsammans i en allt mer komplicerad värld. Det finns just nu reaktioner av rädsla, ett sökande efter trygghet där man vänder sig inåt. Där ser man med skepsis på stora organisationer som EU.

Idealistisk skjuts behövs

Mariano Crociata betonar att EU:s motto är ”enhet i mångfald”.

– Balansen mellan enhet och mångfald är inte alltid rätt. Det finns en fara i att det blir likformigt. Men det är viktigt att vi står tillsammans. EU har hela tiden gått framåt, i början på grund av vissa politiker och sedan genom den monetära unionen.

– Under de sista decennierna har det varit en del kriser, men varje gång har EU lyckats komma över det. Vad som behövs just nu är en politisk idealistiskt skjuts framåt som kan hjälpa oss att uppnå en större enhet. Låt oss hoppas på det.

---

Fakta: Comece och CEC besökte socialministern

  • De katolska biskoparnas kommission Comece besökte socialministern tillsammans med Peter Pavlovic och Metropolit Cleopas från grekisk-ortodoxa kyrkan i Skandinavien som representerade CEC, Conference of European churches, en organisation med säte i Bryssel.
  • Comece och CEC samarbetar ofta när det gäller kyrkornas ställningstaganden i olika frågor.

---

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig