Nyheter

SD:s krav på konvertiter finns med i USA:s religionsfrihetsrapport

USA släppte häromveckan sin religionsfrihetsrapport som granskar hur religionsfriheten ser ut i världen. En ”faktabaserad och omfattande översikt kring religionsfriheten”, skriver TIME om rapporten.

Varje år släpper USA:s utrikesdepartement en rapport om hur situationen kring religionsfriheten ser ut i världen. Rapporten för 2022 som släpptes häromveckan redogör för den religiösa situationen i världens länder. Den tar bland annat upp fall där staten har brutit mot religionsfrihet för exempelvis individer, samfund och religiösa grupperingar, men även positiva exempel. Det framgår även i rapporten hur USA har bidragit för att främja religionsfriheten i de olika länderna.

Informationen i rapporten ska ses som en ”faktabaserad och omfattande översikt kring religionsfriheten”, enligt USA:s utrikesdepartement. Informationen och den fakta som ligger till grund för rapporten har hämtats från ambassader, religiösa grupper, journalister, invånare och andra aktörer.

Händelser som tas upp i rapporten är exempelvis hur Ryssland har attackerat religiösa grupper som har uttalat sig om kriget i Ukraina. Det framgår även hur kristna och andra grupper blir utsatta för förtryck i flera av Mellanösterns olika länder.

Angående Sveriges religionsfrihet är det koranbränningarna som står i fokus. Det finns också kommentarer om hur Sverigedemokraterna vill ha strängare regleringar för kristna konvertiter som söker asyl. Att vissa trossamfund bedriver omvändelseterapi för HBTQ-personer är också en del som framgår i den svenska delen av rapporten.

Positiva och problematiska trender

I samband med att rapporten släpptes hade USA:s utrikesminister Anthony Blinken även en presskonferens för att gå igenom viktiga punkter. Han betonade att det i rapporten finns problematiska händelser som går emot religionsfriheten i delar av världen. Stater använder olika medel för att ”rättfärdiga trakasserier mot dem som inte följer deras speciella tolkning av en ideologi”, säger Blinken under presskonferensen.

Utrikesministern tog dock även upp delar ur rapporten som kan ses som framgångar för religionsfriheten. Exempelvis hur den buddistiska minoriteten i Belgien formellt har blivit erkänd.

– Under de senaste åren har vi sett framgångar att främja religionsfriheten i delar av världen genom att folk har begärt sina rättigheter. Civilsamhälleliga grupper har kämpat för förändring och regeringar har lyssnat, säger Anthony Blinken.

---

Fakta: ”Report on International Freedom”

  • USA:s utrikesdepartement behöver, enligt lag, varje år sammanställa en rapport till kongressen om religionsfriheten i världen.
  • Lagen signerades år 1998 av USA:s president Bill Clinton.

---

Fler artiklar för dig