Nyheter

Vatikanen välsignar samkönade relationer

Förändringar i synen på samkönade relationer inom katolska kyrkan

Påve Franciskus ställer sig bakom Vatikanens beslut att godkänna välsignelse av samkönade partnerskap. Beskedet på måndagen från Vatikanen innebär en enorm och grundläggande förändring inom katolska kyrkan - men beslutet innehåller inskränkningar.

Vatikanens godkännande innehåller förbehållet att välsignelsen inte får ges vid ett formellt bröllop. Det ska inte heller bli en officiell rit, utan ske utanför de formaliserade formerna för ett katolskt äktenskap.

I dokumentet skriver Vatikanen att “möjligheten att ge välsignelse till par i irreguljära läge och för par av samma kön”, följt av att “denna välsignelse ska aldrig förmedlas i samband med ceremonier i form av registrerat partnerskap”.

Den monumentala förändringen inom katolska kyrkan förklaras med att troende människor inte ska utsättas för “en utmattande moralanalys”.

Dokumentet hänvisar också till en skriftväxling mellan påve Franciskus och två kardinaler som betraktas som konservativa. Skriftväxlingen publicerades i oktober, och lade fast en riktning om att välsignelse kunde ges i vissa fall och om den inte sammanblandas med ritualen som omgärdar äktenskapets sakrament.

---

Fakta: Kyrkan och äktenskapet

  • De flesta kyrkor i världen lär ut att äktenskapet är mellan en man och en kvinna.
  • Vissa väljer dock att ge sin välsignelse till samkönade partnerskap.
  • Katolska kyrkan ser nu ut att ge sin välsignelse, vilket sker efter att katolska präster i flera europeiska länder redan påbörjat en sådan process.

---

Fler artiklar för dig