Nyheter

Efter Säpos larm: Bidrag till rysk-ortodoxa kyrkan dras in

Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) bedömer att kyrkan bryter mot lagens demokrativillkor

Statsbidraget till rysk-ortodoxa kyrkan stoppas för 2024. Beskedet kommer från Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) efter ett larm från Säpo.

I ett yttrande till SST, daterat den 20 december 2023, uppger Säpo att företrädare för rysk-ortodoxa kyrkan i Sverige har haft kontakt med personer som verkar för de ryska säkerhets- och underrättelsetjänsterna i Sverige.

Säpo bedömer också att kyrkans företrädare uppmanar till stöd för Rysslands invasion av Ukraina samt att kyrkan ”vid flera tillfällen erhållit betydande finansiering från den ryska staten”.

Säpo avslutar yttrandet med den sammanfattande slutsatsen att den ryska staten bedöms använda rysk-ortodoxa kyrkan i Sverige ”som en plattform i syfte att bedriva underrättelseinhämtning samt annan säkerhetshotande verksamhet i form av påverkan mot Sverige och mot individer i den ryska diasporan i Sverige”.

Som Dagen rapporterade på måndagen bedömer Säkerhetspolisen att rysk-ortodoxa kyrkan i Sverige används av den ryska staten ”som en plattform i syfte att bedriva underrättelseinhämtning och annan säkerhetshotande verksamhet i form av påverkan mot Sverige”, vilket VLT först rapporterade om.

Dessutom uppger Säpo att företrädare för rysk-ortodoxa kyrkan i Sverige har haft kontakter med personer som verkar för de ryska säkerhets- och underrättelsetjänsterna i Sverige, och att kyrkan ”vid flera tillfällen erhållit betydande finansiering från den ryska staten”.

Yttrandet har lämnats på begäran av SST, som sedan en tid har utrett huruvida kyrkan fortsatt ska få statsbidrag. Nu meddelar myndigheten att bidraget stoppas.

– Vi bedömer att de omständigheter som Säpo pekar på i yttrandet är så försvårande att trossamfundet inte längre lever upp till demokrativillkoret, säger SST:s direktör och myndighetschef Isak Reichel till Dagen.

”De nekar till allt”

Enligt lagen om stöd till trossamfund kan bara trossamfund som ”bidrar till att upprätta och stärka de grundläggande värderingar som samhället vilar på” få bidrag från staten.

– Det vi tycker är särskilt anmärkningsvärt är dels att företrädare för trossamfundet uppmanar till stöd för Rysslands invasion av Ukraina, med de brott mot mänskliga rättigheter som invasionen innebär, dels att den ryska staten använder kyrkan som plattform för säkerhetshotande verksamhet, säger Isak Reichel.

Isak Reichel, direktör för SST.

Rysk-ortodoxa kyrkan i Sverige ingår i Moskvapatriarkatet, vars ledare patriark Kirill uttryckt sitt oreserverade stöd för den ryske presidenten Putin och för det ryska invasionskriget i Ukraina. Isak Reichel framhåller att kyrkans företrädare i Sverige i kontakten med SST tillbakavisat Säpos bedömningar.

– De nekar till allt, men som statlig myndighet gör vi bedömningen att vi litar till Säpos bedömning, säger Isak Reichel.

Rysk-ortodoxa kyrkan i Sverige har mellan åren 2020 och 2022 mottagit sammanlagt nästan 740 000 kronor i statsbidrag från SST.

---

Fakta: Säpos varning

  • I en del av yttrandet till SST skriver Säpo: ”Enligt Säkerhetspolisens information har företrädare för den rysk-ortodoxa kyrkan av Moskvapatriarkatet i Sverige haft kontakter med personer som verkar för de ryska säkerhets- och underrättelsetjänsterna i Sverige. Vidare har samma företrädare agerat på ett sätt som bedöms uppmana till stöd för Rysslands invasion av Ukraina. Den rysk-ortodoxa kyrkan av Moskvapatriarkatet i Sverige har vid flera tillfällen erhållit betydande finansiering från den ryska staten.”
  • Säpo skriver vidare: ”Säkerhetspolisen bedömer att den ryska staten använder den rysk-ortodoxa kyrkan av Moskvapatriarkatet i Sverige som en plattform i syfte att bedriva underrättelseinhämtning samt annan säkerhetshotande verksamhet i form av påverkan mot Sverige och mot individer i den ryska diasporan i Sverige.”

---

Fler artiklar för dig