Kyrkovalet

S-toppen hade fel om sin hemförsamling

Församlingen går i polemik mot Jesper Eneroths uppgifter i kyrkovalskampanjen

Jesper Eneroth, Socialdemokraternas toppnamn i kyrkovalet, sa i en intervju att det i hans egen församling aldrig har funnits kvinnliga präster och antydde att det är svårt att få en samkönad vigsel.
Helt fel, svarar en kvinnlig präst som tidigare jobbat där.

En av de stora frågorna i kyrkovalet har varit om alla präster i Svenska kyrkan måste viga samkönade par, även om det går emot deras teologiska hållning.

Socialdemokraterna har varit drivande och Jesper Eneroth, gruppledare för S på kyrkomötet, har flera gånger i debatten exemplifierat problemet med sin egen hemförsamling.

Lyft problemen flera gånger

Exempelvis när han debatterade mot Amanda Carlshamre (Posk) i TV4, där han menade att hon hade ett för snävt Stockholmsperspektiv och att det ser helt annorlunda ut på mindre orter.

– Där jag bor, i en församling i Bohuslän, finns det mig veterligen inte en enda präst som viger samkönade par, sa Jesper Eneroth.

– I min församling, i min kyrka, har det mig veterligen aldrig funnits en kvinna anställd.

Hans slutpoäng var att det därför är viktigt att alla präster måste viga samkönade par så att ingen ska kunna diskrimineras i Svenska kyrkan.

Även i andra debatter har Jesper Eneroth återkommit till problemen som finns i hans egen församling, med präster som inte viger samkönade och avsaknaden av kvinnliga präster. Socialdemokraterna har sedan spridit filmer på hans uttalande och publicerat i sociala medier inför kyrkovalet.

“Ingen problempotential”

Men hans påstående om att Kungälvs församling aldrig haft kvinnliga präster är felaktigt.

– Jag var distriktspräst i Kungälvs kyrka, den han bor närmast, i fyra år och flyttade därifrån för bara två år sedan. Det hade räckt med att prata med en gudstjänstfirare där för att få veta det, säger Evelina Bohlin, som själv sitter i riksstyrelsen för Frimodig kyrka.

Hon berättar att det dessutom funnits en kvinnlig präst före henne. Hon säger också att det saknas problempotential i frågan om samkönade vigslar eftersom präster i kontraktet täcker upp för varandra.

Även kyrkoherden Mikael Isacson bekräftar dessa uppgifter.

“Kungälv-Ytterby församling har haft kvinnliga präster i tjänst, den senaste anställda var för mindre än två år sedan och vi ser gärna fler kvinnliga präster framöver. Den som önskar en samkönad vigsel i församlingen får naturligtvis en sådan”, skriver han i ett mejl till Dagen.

UPPDATERING KL 18.08:

Jesper Eneroth skriver i ett sms till Dagen gällande informationen kring kvinnliga präster i hemförsamlingen:

“Då har jag fått fel uppgifter. Är nyinflyttad och har ännu inte fått möjlighet att lära känna församlingen. Glädjande att höra att det tidigare funnits kvinnliga präster i kyrkan.”

När det gäller frågan om samkönade vigslar skriver han:

“Jag betvivlar inte att församlingen kan arrangera vigsel för samkönade par. Men det är inte det som saken gäller. Frågan handlar om att enskilda präster har rätt att neka par med hänvisning till att paret är av samma kön. Det handlar om huruvida ett samkönat par kan känna sig hemma i församlingens liv.”

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig