Valet 2022

Märta Stenevi: Vi måste se alla barn som våra egna

MP-språkröret frågades ut av Equmeniakyrkans pastorer i Vårgårda

Det blev flera familjeliknelser då MP-språkröret Märta Stenevi frågades ut av pastorerna i Vårgårda. Hon tycker att vi borde betrakta alla barn som våra egna, samt att människor som invandrat ska välkomnas in i hemmets trygghet, det vill säga i vår samhällsgemenskap.

Kärnkraft är svaret har partiledare efter partiledare predikat då de frågats ut i partiledarutfrågningarna i Vårgårda. Men när Miljöpartiets språkrör Märta Stenevi togs på pulsen i frågan om klimatet blev det snarast en stor varning för vad mänskligheten håller på att göra.

– Vi har ett avfall som är något av det giftigaste människan kunnat åstadkomma. Det här är peak självdestruktivitet, var hennes omdöme om kärnkraften.

Hon kunde inte förstå logiken i att gräva ned superfarligt avfall där vi även har vårt grundvatten och sedan hoppas på det bästa.

– Vi kan inte se något sätt att kalla detta hållbart, sa Märta Stenevi.

Barnen är allas

Utfrågningarna i Vårgårda är uppbyggda kring de tre områdena klimat, integration och religion. Märta Stenevi försvarade MP:s migrationsvänliga hållning och använde familjen som bildspråk under samtalets gång.

– Vår utgångspunkt när vi tittar på barn är att varje barn måste vara vårt eget, sa hon.

Med ett sådant synsätt kommer alla barn ges chansen att lyckas, var budskapet.

När det gällde utanförskap och segregering talade hon hellre om trygghet och meningsskapande än krav på språk och försörjning. Samhället jämfördes med en familj, där man ska släppas in i tryggheten och med det följer också en förväntan på att vara delaktig.

– Skillnaden är om du inte släpps in genom dörren, sa Märta Stenevi.

Tyvärr, menade hon, är det så det blivit i Sverige i dag.

– Man är gäst på nåder.

Märta Stenevi, Vårgårda, partiledarutfrågningarna av Equmeniakyrkan, Miljöpartiet

Skev religionsdebatt

När ämnet religion hanterades konstaterade Märta Stenevi att det finns en viss ängslighet i svensk politik.

– Det som debatteras i riksdagen handlar ofta om islam och om att misstänkliggöra muslimer, vilket skapar en skev debatt, menade hon.

Tyvärr används religion ofta för att misstänkliggöra andra grupper, vilket MP-ledaren beklagade. Samtidigt erkände Märta Stenevi att hon själv hemma i Malmö sett de religiösa avarterna och stött på extrema religiösa sammanhang. Därför försvarade hon de föreslagna demokrativillkoren för trossamfund som vill ha bidrag, med motiveringen att det även är bra för de trossamfund som sköter sig.

– Det måste finnas en tydlig gränsdragning, sa hon.

Annars finns risken att man behandlar drar alla religiösa grupper över en kam och indragen för allt som har med religion att göra dras in, vilket hon ansåg skulle vara olyckligt.

Problemet med demokrativillkoren är bara hur de ska tillämpas då gränsdragningen ska mejslas fram.

– Vi känner i magen vad vi är ute efter, menade Märta Stenevi.

Men samtidigt får det inte bli en fyrkantig lagstiftning som inte tar hänsyn till trossamfundens realitet.

Gjorde korstecknet

På en punkt var hon tydlig och ville inte klappa trossamfunden medhårs. Det handlade om att viga samkönade par, något som i dag enbart sker i Svenska kyrkan och ytterligare några samfund.

– Man ska förlora vigselrätten om man inte är beredd att viga samkönade par, var MP-ledarens besked.

Märta Stenevi är själv uppvuxen i ett svenskkyrkligt hem, men har berättat att hon lämnat kyrkan och tron bakom sig. Så det kanske förvånade en och annan att när hon i slutet av utfrågningen tog emot Guds välsignelse besvarade hon det med att även själv göra korstecknet.

---

Fakta: Partiledarutfrågningarna i Vårgårda

  • Under några veckors tid har partiledarutfrågningarna i Vårgårda pågått, även känt under namnet Vårgårda möte.
  • Märta Stenevi (MP) var partiledare sju i raden som frågades ut, och utfrågningarna avslutas med att statsminister Magdalena Andersson (S) kommer till Vårgårda.

---

Fler artiklar för dig

Mer i samma ämne

Dagens bibelord

Läs alla platsannonser på Dagen Jobb

Dagens poddar