Om Dagen

Dagen är en politiskt obunden dagstidning på kristen grund. Visionen är ett samhälle som är genomsyrat av kristen tro och kristna värderingar och en kristenhet med ett engagemang för hela samhället och dess individer.

Dagen ges ut av Tidnings AB Nya Dagen, som ägs av den nordiska medieföretaget Mentor Medier, med huvudkontor i Oslo.

Dagen bevakar det som händer inom svensk och internationell kristenhet och följer samhällsfrågor utifrån ett kristet perspektiv. Vi ger nyheter från två världar.

Dagen är trovärdig och pålitlig. 53 000 personer läser dagligen tidningen Dagen och Dagen.se har 90 000 unika besökare i veckan.

Tidningen skriver ofta om sociala frågor och kämpar mot utsatthet och främlingskap, såväl i Sverige som i världen. Vi värnar familjen som en viktig del i samhällsbygget.

Här finns också en fri debatt där olika åsikter kommer till tals. Dagens debattsidor har de senaste åren blivit den självklara samtalsplatsen inom svensk kristenhet.

På ledarsidan och i andra ideologiska sammanhang står vi för en klassisk kristen tro, som den är formulerad exempelvis i den nicaenska trosbekännelsen.

Vårt ideologiska grunddokument är Lausannedeklarationen.

Om du läser Dagen får du:

  • Bäst bevakning och analyser av det som händer i svensk och internationell kristenhet.
  • Ett unikt kristet perspektiv på både snabba skeenden och samhällets långsiktiga utveckling.
  • Vara en del av visionen om ett samhälle som genomsyras av kristen tro och kristna värderingar och en kristenhet med ett engagemang för samhället och dess individer.
  • Lyssna till en trovärdig och engagerad medieröst, som ger dig nyheter från två världar.

Dagen vill:

  • Utmana samhället och fokusera på de frågor som är viktiga för kristna.
  • Utrusta och inspirera församlingar och dess medlemmar.

Dagen är en annorlunda tidning i mediebruset, väl värd att prenumerera på. (klicka här för pren. erbjudande)

Läs om Dagens historia