Om Dagen

Dagen är en kristen dagstidning vars främsta uppdrag är att bevaka nyheter i skärningspunkten mellan tro och samhälle. Tidningen är rikstäckande och ledarsidan politiskt obunden.

Dagen bevakar det som händer inom svensk och internationell kristenhet och följer samhällsfrågor utifrån ett kristet perspektiv.

Dagen startade 1945 med en papperstidning, i dag publiceras nyheter varje dag i veckan på Dagen.se och i sociala kanaler.

Dagen är den största kristna dagstidningen i Sverige med 55 000 personer som dagligen läser tidningen på papper och Dagen.se har närmare 100 000 unika besökare i veckan.

Tidningen skriver om nyheter inom kyrkans värld, sociala frågor och kämpar mot utsatthet och främlingskap, såväl i Sverige som i världen. Tidningen värnar familjen som en viktig del i samhällsbygget.

I Dagens kanaler råder en fri debatt där olika åsikter kommer till tals. Dagens debattsidor har de senaste åren blivit den självklara samtalsplatsen inom svensk kristenhet.

På ledarsidan och i andra ideologiska sammanhang står vi för en klassisk kristen tro, som den är formulerad exempelvis i den nicaenska trosbekännelsen.

Visionen är ett samhälle som är genomsyrat av kristen tro och kristna värderingar och en kristenhet med ett engagemang för hela samhället och dess individer.

Dagen ägs av det nordiska medieföretaget Mentor Medier, med huvudkontor i Oslo. Dagenredaktionen finns i Stockholm och har medarbetare över hela landet.

Tidningens ideologiska grunddokument är Lausannedeklarationen.

Läs mer om Dagens historia

Om du läser Dagen får du:

  • Bäst bevakning och analyser av det som händer i svensk och internationell kristenhet.
  • Ett unikt kristet perspektiv på både snabba skeenden och samhällets långsiktiga utveckling.
  • Vara en del av visionen om ett samhälle som genomsyras av kristen tro och kristna värderingar och en kristenhet med ett engagemang för samhället och dess individer.
  • Lyssna till en trovärdig och engagerad medieröst, som ger dig nyheter från två världar.

Dagen vill:

  • Utmana samhället och fokusera på de frågor som är viktiga för kristna.
  • Utrusta och inspirera församlingar och dess medlemmar.

Dagen är en annorlunda tidning i mediebruset, väl värd att prenumerera på.