17 april 2021

En tidning på kristen grundOpinion

Sd driver en rädslans ideologi

Det är tydligt att sverigedemokraterna står i tydlig kontrast till en kristdemokratisk människosyn, som utgår från alla människors lika värde - oavsett etnicitet, religion och kultur.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar