18 april 2021

En tidning på kristen grundOpinion

Reformerna når inte alla handikapp

Regeringens politik har misslyckats med att skapa arbete och meningsfull sysselsättning åt alla. En grupp som marginaliserats är personer med intellektuellt funktionshinder. De måste få en särskild arbetsreform som innebär att de kan få ett jobb.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar