16 april 2021

En tidning på kristen grundOpinion

Isolera inte unga kristna i subkultur

En kristen ungdomsorganisation måste vara mer än en verksamhetsmaskin. Det gäller att inte växa fast, utan att ständigt vara beredd på förändring. Bara då kan vi vara trogna kallelsen till Jesus Kristus.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar