15 maj 2021

En tidning på kristen grundOpinion

Bryt ensamheten för de gamla

Det svenska samhället har utvecklats åt fel håll när gamla lämnas åt sitt eget öde. De betraktas knappt som fullvärdiga människor.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar