27 februari 2021

En tidning på kristen grundOpinion

Ta ansvar för vår enda livsmiljö

Idag genomför Sveriges kristna råd (SKR) en inspirations- och samrådsdag utifrån sitt handlingsprogram för klimat och hållbar utveckling. I debatten kring detta bör kyrkorna ödmjukt söka sin egen roll utifrån sitt unika perspektiv.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar