06 augusti 2021

En tidning på kristen grundOpinion

Varumärke handlar om förtroende

Det är rätt av en församling att vårda sitt förtroendekapital eller, om man så vill, varumärke. Det finns ingen motsättning mellan detta och att betona den enskildes gudsupplevelse, menar Kjell-Erik Selin.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar