Påven hyllas efter beskedet om avgång

Reaktionerna på påvens avgång strömmade in under gårdagen. Politiska ledare talade med respekt om Benedikt XVI och Kyrkornas världsråds generalsekreterare uttryckte sin uppskattning av dennes kärlek för kyrkan.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!