Polska präster vill inte leva i celibat

Mer än hälften av de katolska prästerna i Polen vill gifta sig, enligt en enkät bland 800 präster, skriver Kristeligt Dagblad.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!