Relationer

Mörka inte viktiga faktan om bra sex i en sund relation

Vi måste uppmuntra hållbara relationer. Både i kärnfamiljer och i stjärnfamiljer.

Nu har Folkhälsomyndigheten börjat undersöka hur vi har det i sängen. Inte när vi sover utan när vi har sex. Våra politiker vill veta vad de ska göra för att våra sex- och samlevnadsvanor ska leda till en bättre folkhälsa och minska de stora folkhälso­klyftorna.

En undersökning som RFSU applåderar och Moderaterna kritiserar.

Att våra sex- och samlevnadsvanor påverkar folkhälsan är inget nytt. Ensamhet och dåliga sociala relationer är en lika stor hälsorisk som att röka och supa och en större hälsorisk än övervikt och stillasittande. Det konstaterar bland annat regeringens Framtidskommission.

Men det kommer sällan fram i den politiska debatten. Därför är det bra med mer kunskap om våra normer och värderingar.

Men jag har en stark farhåga att Folkhälsomyndigheten kommer att undvika vissa politiskt känsliga frågor och mörka viktiga fakta som inte är politiskt korrekta.

Här är några sådana fakta, inte bara om sex, utan också om samlevnad:
 • De som lever i en stabil relation har mer sex och njuter mer av sex än de som har tillfälliga sexkontakter.
 • Att ha sex med någon man är kär i ger mer tillfredsställelse än att vara "knullkompisar".
 • Ju fler man har sex med desto mindre får man ut av det.
 • Det ger en bitter eftersmak att vakna upp jämte någon och inse att man inte betyder något.
 • De som lever i stabila relationer, i synnerhet de som är gifta, lever längre och har bättre både fysisk och psykisk hälsa än singlar och de som ofta byter partner.
 • Att leva som ensam frånskild man är ofta en större hälsorisk än att få cancer. En trygg relation är mannens bästa livförsäkring.
 • Gifta par ställer upp mer för varandra både känslomässigt och ekonomiskt än sambopar. Otrohet och våld i relationen är inte heller lika vanligt bland gifta.
 • Barn till gifta föräldrar är inte lika ofta med om en eller flera ofta smärtsamma skilsmässor.
 • Barn till ensamstående föräldrar växer ofta upp i barnfattigdom med allt det för med sig. De skiljer sig också mer än andra.
 • En separation är ofta en större hälsorisk än att förlora jobbet. I synnerhet för lågutbildade män.
 • Ju mer man skiljer sig desto mer skiljer man sig. Gifter­ man om sig är risken ännu större att också det äktenskapet spricker.

Visst är det bra med mer kunskap om hur vi kan få stopp på hot, kränkningar och diskriminering av utsatta grupper på samlevnadens område. Men ska vi förbättra folkhälsan måste vi uppmuntra fler hållbara relationer. Både i kärnfamiljer och i stjärnfamiljer.

Vi måste börja redan i skolan. I sex- och samlevnadsundervisning måste våra tonåringar få veta hur man får ett förhållande att hålla. En fråga som man nu nästan aldrig berör. Trots att det är just det som eleverna vill veta mer om.

Kommer Folkhälsomyndigheten att vara självständiga och har de det politiska modet att påstå att vissa sätt att leva ut vår kärlek och sexualitet faktiskt är bättre än andra? Både för oss, för våra barn och för folkhälsan. Jag tvivlar på det. För nu är det tyvärr normkritik mer än fakta som gäller.

Alf B Svensson, leg psykolog

Läs mer av Fixa kärlekens psykolog Alf B Svensson: 

Satsa på kärleken livet ut!

Att förlåta är inte att släta över

Våga prata med ditt barn om Gud

Föräldrar vill göra allt rätt men litar inte på sig själva

Fler artiklar för dig