Relationer

Parterapeuterna: Kristna par ber till Gud i stället för att söka hjälp

“I stället för ta hjälp av en terapeut händer det att var och en tänker och ber på sin kammare. Man hoppas att Gud ska lösa relationsproblemen”

När fyra kristna parterapeuter började träffas för att dela erfarenheter och stötta varandra var de eniga om en sak: Kristna par väntar för länge med att söka hjälp. För att ändra på det, och för att det ska bli lätt att hitta en kristen parterapeut, startar de nu ett nytt nätverk.

De är medvetna om att de är en ovanlig samling, de fyra samtals­terapeuterna Stefan Andersson, Micke Gunnardo, Mikael Lundgren och Lars-Göran Sundberg, som möter upp oss den här dagen i ett samtalsrum i Korskyrkan i Stockholm. De kristna terapeuter som specialiserat sig på att samtala med par är ofta kvinnor, men denna konstellation är beviset för att det också finns manliga, kristna terapeuter som brinner för parterapi. Samtidigt är de noga med att poängtera att den manliga dominansen i rummet bara är en slump.

relationsexperter

– Ja, jag arbetar minst lika gärna tillsammans med kvinnor, men just det här samarbetet började med att jag för något år sedan startade min samtalsmottagning och kände att jag behövde kollegor. Likasinnade att bolla med. Jag bjöd in både män och kvinnor som jag visste var kristna och arbetade med parterapi, men det råkade bli just vi fyra som nappade säger Mikael Lundgren som driver Samtalshjälpen för par och familjer i Stockholm.

Anledningen till vårt möte i dag är ett nytt nätverk som de fyra just nu är i startgroparna för att bilda. Nätverket för kristet samtalsstöd för par och familj. Det främsta syftet med nätverket är att fler kristna par ska kunna få hjälp.

– Det ska vara lätt att hitta en kristen parterapeut, slår Micke Gunnardo fast.

Nätverket är tänkt att vara ett forum där terapeuter kan hjälpa klienter runt om i landet att hitta en kristen terapeut nära sig, men också som ett stöd för terapeuterna själva.

– Bara det här, att kunna be för varandra är fantastiskt, säger Mikael Lundgren. Nu på morgonen har vi förresten bett för er på Dagen också, lägger han till och ler.

Det främsta syftet med nätverket är att fler kristna par ska kunna få hjälp.

De tre andra terapeuterna nickar instämmande. Förutom bönen som förenar dem, finns det mycket att prata om när de möts. Många av de par som söker hjälp hos dem är också kristna och lever aktiva församlingsliv. I sina samtal är de som terapeuter noga med att inför varandra inte röja namnen på sina klienter. Men de kan ventilera problemen som paren brottas med. Det är skönt, menar Lars Göran Sundberg:

– Ofta sitter man med par som verkligen är på randen till skilsmässa. De upplever så mycket vanmakt och ibland kan man uppleva en viss vanmakt själv också. Här kan vi mötas och hitta nya perspektiv.

Micke Gunnardo ger ett konkret exempel:

– Under ett av våra möten berättade jag om ett par där mannen verkligen behövde hopp. Mina kollegor här gav mig nya idéer för hur jag skulle kunna hjälpa honom.

Stefan Andersson fyller i:

– Mycket av parterapin handlar ju om att ge människor verktyg. Det kan vi hjälpa varandra med. Jag ser våra samtal som en slags pågående fortbildning av mig som terapeut.

Under sina samtal om de kristna parens brottningskamper var de tidigt eniga om en sak: Kristna par har svårt för att söka hjälp. Många väntar alldeles för länge.

relationsexperter

– Den kristna tron blir lätt ett försvar för att slippa ta tag i sina problem ordentligt. I stället för att prata med varandra och ta hjälp av en terapeut händer det att var och en tänker och ber på sin kammare. Man hoppas att Gud ska lösa relationsproblemen, säger Micke Gunnardo.

Något annat som de alla har stött på är de extra utmaningar som pastorspar och par i församlingsledningar utsätts för:

– Under förra året hjälpte jag fem olika pastorspar i olika delar av landet. De här paren brottas på så många plan. Allt blir en dimension djupare när man inte bara ska hålla ihop för sin egen skull utan man förväntas också vara förebilder som par.

Lars-Göran Sundberg håller med:

relationsexperter

– En sak man kan behöva jobba med i dessa relationer är att hjälpa människor att inte förandliga allt. Att sortera ut och få dem se att de har helt vanliga relationsproblem, trots att de kanske är pastorer. I dessa lägen är det extra viktigt att paret samtidigt vet att jag som terapeut också delar deras tillit till Guds närvaro och tron på Bibeln.

Att parterapeuten delar ens kristna tro är ofta en fördel, även för “helt vanliga” kristna par:

– Det finns undersökningar som visar att terapi ofta har större framgång om klienten och terapeuten delar samma övertygelser, säger Lars-Göran Sundberg som förutom sitt arbete som terapeut också är högskolelektor på Johannelunds teologiska högskola.

Jag avslutar alla mina samtala med att fråga om jag får be för paret.

—  Micke Gunnardo

Samtidigt som de alla är tydliga med att den kristna tron ligger till grund för mötena med varje par konstaterar de att det inte är säkert att man alltid pratar om Gud och tro med sina klienter:

– Här gäller det att vara följsam och se var paren själva befinner sig. Ofta är min tro bara något som de vet finns med, men vårt samtal handlar om deras relation. Jag slänger mig inte med bibelord, utan jag försöker ge dem verktyg att förstå varandra. En sak jag ofta säger till par är att de behöver vara varandras möjliggörare. Alltså göra det möjligt för den andre att få det den behöver, säger Micke Gunnardo.

De andra terapeuterna i rummet instämmer. Även deras samtal med kristna par handlar oftast om helt vanliga relationsproblem. Många av samtalen handlar om att få båda parterna att kommunicera bättre. Men till skillnad från vanliga parterapeuter har de kristna parterapeuterna ytterligare ett verktyg som de värdesätter mycket:

– Jag avslutar alla mina samtal med att fråga om jag får be för paret. Det känns så gott att både inför mig själv och inför dem visa att jag räknar med Gud. Nästan alla par tackar ja. Min bön är alltid kort och enkel, men jag märker ofta att den betyder mycket. Det är en gåva att kunna ge paret möjlighet att dela en kort stund av andlighet, oavsett hur man har det tillsammans, säger Micke Gunnardo.

Lars-Göran Sundberg fyller i:

– Bönen kan hjälpa dem till en intimitet som de annars har svårt att hitta.

relationsexperter

Det nya nätverket består till en början, rent konkret, av en Facebooksida.

Hit är alla som på olika sätt arbetar med att hjälpa kristna par välkomna.

– Även den som vill vara med och arbeta förebyggande för att stärka kristna par och relationer är välkommen. Att bygga relationer är både härligt och besvärligt. Vi behöver hjälpa varandra, avslutar Stefan Andersson.

---

Fakta: Initiativtagarna till nätverket för kristet samtalsstöd för par och familj

  • Stefan Andersson, pastor och samtalsterapeut i föreningen Människa på väg som drivs av av kristna samtalsterapeuter.
  • Micke Gunnardo, socialpedagog, som driver Relationsfirman där han föreläser om äktenskap, parrelationer och föräldraskap och har egen samtalsmottagning för par.
  • Mikael Lundgren, socionom och familjeterapeut som sedan 2020 driver Samtalshjälpen i Stockholm.
  • Lars-Göran Sundberg, samtalsterapeut i Stockholm, pastor, högskolelektor på Johanne­lunds teologiska högskola i Uppsala och författare till äktenskapsboken “Dela livet hela livet”.
  • Läs mer på nätverkets Facebooksida: Nätverket för kristet samtalsstöd för par och familj.

---

Fler artiklar för dig