Siewert Öholm slutar på Världen idag

Siewert Öholm, Kjell Axel Johanson och Maria Andersson säger upp sig från Världen idag. Det sker i protest mot de redaktionella förändringar som gjorts på tidningen.
- Jag måste veta om jag företräder en oberoende tidning eller en församling, säger Öholm till Dagen.se.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!