Regeringen

En grundläggande kristen värdering är att värna om utsatta människor och Tidöavtalet är inte ett avtal som gör det, skriver tolv ALT-studenter.

En grundläggande kristen värdering är att värna om utsatta människor och Tidöavtalet är inte ett avtal som gör det, skriver tolv ALT-studenter.