27 november 2020

En tidning på kristen grundSocialdemokraterna

Socialdemokraterna tänker i termer av tvång, kristdemokraterna i kvalitet och innehåll, skriver Jimmy Loord och Chatrine Pålsson Ahlgren, båda KD.