06 maj 2021

En tidning på kristen grundUngdom

Det är hög tid att de problem som pandemin bidragit till i ungas liv tas på allvar, skriver tre företrädare för Svenska kyrkans Unga.

Vi har ett ansvar att noggrant tänka igenom hur vi bäst kommunicerar budskapet om Jesus, skriver Stefan Gustavsson.