Bibelordet

I honom (Kristus) finns vishetens och kunskapens alla skatter gömda.

Kolosserbrevet 2:3

Dagens tanke:

Bibeln säger att allt är skapat av honom, genom honom och till honom. I så fall är ju Kristus all kunskaps källa, och vad kan väl då vara klokare än att dricka ur den? Guds ande, pingstens ande, är ett annat uttryck för denna vishetskällas klara vatten.

Tidigare bibelord

Dagens poddar