07 mars 2021

En tidning på kristen grundBibelordet

Som Guds utvalda, heliga och älskade ska ni alltså klä er i innerlig medkänsla, vänlighet, ödmjukhet, mildhet och tålamod.

Kolosserbrevet 3:12

Dagens tanke:

Kanske kan naturen nu när den står i sin mildaste prakt lära oss att ställa in oss på den innerliga medkänslans våglängd. Det är inte fråga om mesighet, utan om att från den djupa övertygelsen att vara älskad visa generositet på alla plan till alla människor.

 

Följ Dagens bibelord på Instagram

Sök i Bibel 2000 via bibeln.se

Tidigare bibelord