05 mars 2021

En tidning på kristen grundBibelordet

Jag är klokare än de gamla, ty jag följer dina befallningar.

Psaltaren 119:100

Dagens tanke:

Man behöver ju inte följa twitterflödet någon längre tid för att inse att klokhet inte automatiskt följer med ålder. Den viktigaste insikten man kan komma till är att det är klokast att följa Guds befallningar. Det behöver man inte vara gammal för att förstå.

 

Följ Dagens bibelord på Instagram

Sök i Bibel 2000 via bibeln.se

Tidigare bibelord