15 april 2021

En tidning på kristen grund



Bibelordet

För mig är livet Kristus och döden en vinning.

Fil 1:21

Dagens tanke:

Aposteln Paulus har inga idéer om att ta sitt öde i egna händer för att vinna döden, tro inte det. Samtidigt som han säger sig längta efter att ”få vara hos Kristus” finner han stor tillfredsställelse i livet i Kristus här och nu. Att vara i Kristus är poängen.

 

Följ Dagens bibelord på Instagram

Sök i Bibel 2000 via bibeln.se

Tidigare bibelord