17 april 2021

En tidning på kristen grundBibelordet

Den som vill vara stor bland er skall vara de andras tjänare, och den som vill vara den förste bland er skall vara allas slav.

Markus 10:43

Dagens tanke:

Vem vill inte vara störst? Men det är skillnad på ryktbarhet och anseende, det är möjligt att bli känd utan att bli älskad. Den som med ett ödmjukt sinne hjälper och stöttar andra har visat en storhet som står sig när ryktbarheten dunstat bort och försvunnit.

 

Följ Dagens bibelord på Instagram

Sök i Bibel 2000 via bibeln.se

Tidigare bibelord