04 mars 2021

En tidning på kristen grundBibelordet

Öppna för mig rättfärdighetens portar! Jag vill gå in och tacka Herren.

Psaltaren 118:19

Dagens tanke:

Ofta tänker vi att om vi bara kunde stänga ute allt ont och stänga in oss med det och dem vi själva valt så skulle livet vara lätt att leva. Men tänk om vägen till ett gott liv mitt i alla orättvisor är att leva i tacksamhet och sträva efter rättfärdighet?

 

Följ Dagens bibelord på Instagram

Sök i Bibel 2000 via bibeln.se

Tidigare bibelord