23 april 2021

En tidning på kristen grundBibelordet

Jag har glatt mig mycket i Herren över att er omtanke om mig äntligen har kunnat skjuta nya skott. Omtanke hade ni ju förut också, men inte tillfälle.

Filipperbrevet 4:10

Dagens tanke:

Det verkar som om Paulus försöker påminna oss om att den största glädjen ligger i att ha omtanke om andra. Den som vägrar ta emot hjälp tar alltså ifrån sina medmänniskor tillfredsställelsen i att göra gott. Tänkvärt, eller hur?

 

Följ Dagens bibelord på Instagram

Sök i Bibel 2000 via bibeln.se

Tidigare bibelord