17 april 2021

En tidning på kristen grundBibelordet

Inte för att jag har lidit någon nöd. Jag har lärt mig att klara mig med det jag har.

Filipperbrevet 4:11

Dagens tanke:

Om vi alla vore nöjda med det vi har skulle det bli konsumtionssamhällets död. Men nog måste det väl finnas en sund medelväg som ger utrymme för vår kreativitet, vår längtan efter det sköna och det goda utan den oförsvarliga överkonsumtion vi nu lever med?

 

Följ Dagens bibelord på Instagram

Sök i Bibel 2000 via bibeln.se

Tidigare bibelord