13 april 2021

En tidning på kristen grundBibelordet

När officeren som stod vänd mot honom såg honom ge upp andan på det sättet sade han: ”Den mannen måste ha varit Guds son.”

Markusevangeliet 15:39

Dagens tanke:

Officeren kan naturligtvis inte avgöra om Jesus är Guds son. Men han var där, han hade sannolikt sett många dö – hans reaktion kan inte förbises. Det finns ingen avrättning från den här tiden som vi har så nära ögonvittnesskildringar om som Jesu korsfästelse.

 

Följ Dagens bibelord på Instagram

Sök i Bibel 2000 via bibeln.se

Tidigare bibelord