15 maj 2021

En tidning på kristen grundBibelordet

Genom honom och med den tillförsikt vi hämtar ur tron på honom kan vi frimodigt nalkas Gud.

Efesierbrevet 3:12

Dagens tanke:

Vägen till gudsgemenskap påminner mycket om den första, trevande förälskelsens växelspel mellan häftig längtan och rädsla att bli försmådd. Men övertygelsen om att vara välkommen tilltar med ökande närhet och frimodigheten växer efter hand.

 

Följ Dagens bibelord på Instagram

Sök i Bibel 2000 via bibeln.se

Dagens poddar