Bibelordet

Jag håller mig till dina lagbud, svik mig inte, o Herre.

Psaltaren 119:31

Dagens tanke:

Om jag gör mitt så måste du göra ditt – se där en sorts “terrorbalans” som de flesta av oss lever med. Men det kan handla om mer än så: den som håller ord lägger grunden för den sortens ömsesidiga tillit som är en solid grund att bygga sitt liv på.

Tidigare bibelord

Dagens poddar