Bibelordet

Du prövade oss, o Gud, du renade oss som man renar silver.

Psaltaren 66:10

Dagens tanke:

Ingen har väl hört talas om att man renar gråsten eller plast. Men silver, det är fint, det! Det är bara det som är värdefullt som renas. Prövas du? Kanske kan det – också – ses som ett tecken på ditt värde.

Tidigare bibelord

Dagens poddar