Bibelordet

Det är om honom jag har sagt: Efter mig kommer en som går före mig, ty han fanns före mig.

Johannesevangeliet 1:30

Dagens tanke:

Somliga av oss har fått i uppdrag att röja väg för andra. Det är en nödvändig uppgift, ty när något stort ska hända behövs vägröjare och de får inte svika sin uppgift även om den ibland verkar otacksam. Vem eller vad ska du bana väg för?

Tidigare bibelord

Dagens poddar