Bibelordet

Se till att ni förnyas i ande och förstånd och att ni klär er i den nya människan, som har skapats efter Guds bild.

Efesierbrevet 4:23

Dagens tanke:

“Se till att ni förnyas”, ryter Paulus. Han visste att förnyelse handlar om dagliga, aktiva och medvetna beslut om vad vi stoppar i oss och sätter på oss, vad vi lyssnar eller ser på och väljer att ta intryck av.

Kort sagt: en livshållning värdig Guds avbild.

Tidigare bibelord

Dagens poddar